நீயே “தில்லையில்” உறையும் “நடராஜனும்” ஆவாய், என் சேஷா

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Guru NamaSivaya, addressing Lord Nataraja, asked Him to perform His dance:


Supreme Godhead! Divine Lord of Chidambaram!

You who perform your divine dance in Tillai’s Hall

as the multitude sing hymns of praise and adoration,

and Tumburu and Narada intone a heavenly melody,

as Vishnu slings a drum upon his hip

and raps out a thunderous rhythm,

and Gauri, Lady Ambika herself,

strikes her bright celestial cymbals

to mark the time in even measure!

Will the day ever come

When my eyes will rejoice to see

that pounding golden foot,

that upraised lotus foot,

that delicate waist and navel’s whorl,

that breast, white with smeared ash,

draped with a fierce tiger’s noble pelt,

those four-fold golden arms

each as great as Meru’s mount,

that blackened throat, that face, that holy head?

When Guru Namasivaya praised Him thus, the Lord started dancing.

At the very sign of Lord Siva’s brow, Vishnu takes up the drum mardala which, with its noble rumbling note, starts the musical sound. With his lotus hands, Brahma takes up a pair of cymbals, Indra plays the bamboo flute, while Saraswati plays the lute. Siva ties up his hair with the snake, wraps the elephant hide around his waist and begins to dance….

Everyone present, swooned, overcome by awe…. they prostrated themselves, motionless, face down in devotion…


நீயே அவதார சிவ சேஷன், என் சேஷா
நீ சிவ சேஷனாக இருப்பதால் தானே இன்றும்,
அற்புதங்கள் நடத்துகிறாய், என் சேஷா
நீயே பிரபஞ்ச நாயகன், என் சேஷா
நீயே அண்ணாமலைஆவாய் , என் சேஷா
நீயே தில்லையில்உறையும் நடராஜனும்ஆவாய், என் சேஷா

நீயே வைதீஸ்வரனும்ஆவாய், என் சேஷா
நீயே வேலவனும்ஆவாய், என் சேஷா !

சிற்றம்பலம்

குருஜி

2nd. June, 2010

(Translation)

You are the Incarnation of Lord Shiva, my own Sesha!

Divine Incarnation of Lord Shiva,

    through Your Divine Sport ,

You do work miracles, my own Sesha!

You are the Lord of Creation, my own Sesha!

You are the Holy Annamalai, my own Sesha!

You are also Nataraja, the Lord of Thillai (Chidambaram), my own Sesha!

You are also Lord Vaitheeshwara, my own Sesha!

You are also Lord Velava (Lord Karthikeya), my own Sesha!

Chitrambalam

(Glory to Lord of the Golden Hall!)


சேஷனும் பக்தர்களும்” verse: 11

(14th. August, 2009 – 10 a.m.)

நினைத்ததும் நீ வந்தாய் அய்யனே!
நினைக்காமலும் நீ வந்தாய், நறுமணத்தாலே,
என் நல்ல இல்லத்தில், ஐய்யனே!
நல்லதையே நான் நினைக்கும்போது
நீ நறுமணத்தாலே வந்து
(
உன்னை) நினைக்க வைக்கிறாய், ஐய்யனே!
நீயும் நானும் ஒன்றா?

நீயோ நடராஜன்
நானோ நீ நடத்தும் நாடகத்தில்
நல்ல நடிகன்/நடிகை என்று
மாந்தர் நினைத்திட
அருள் புரிய வேண்டும்
அய்யனே! சேஷனே!

 

(Translation)

With Your thoughts, You came to me, my Lord!

Your fragrance enriches my home,

even those moments,

when I fail to think of You, my Lord…

 

With noble thoughts,

Your fragrance envelops me,

with Your thoughts,….my Lord…

 

Are You and I one?

 

Lord Sesha! You are Lord Nataraja!

 

May I be thought of as a dutiful actor,

playing my part well,

in Your Grand stage….

 

Grace me, my Lord Sesha!


… ‘If the Lord wears such expensive jewels, then he will have to dance as well.’

One of them also said, sarcastically, ‘So our Lord is now going to dance  just for him.’

Guru Namasivaya heard all their comments. On the fortieth day, when all the jewellery had been completed and brought to him, he called all the three thousand priests and said to them, ‘If the Lord now dances, will you all be willing to witness it?’

To this they answered immediately, ‘How much merit must we have acquired to see such a sight! If we see it, twenty-one generations of our line will be redeemed!’

Then Guru Namasivaya thought to himself, ‘The people here are very sceptical. If the Lord moves, they may say that it is merely on account of the breeze.’

He therefore ordered that all the windows be closed. He adorned the Lord with the jewellery that had been made and then, earnestly seeking darshan of the Lord’s dance, he sang the following verse:

Lord of the Hall, can we ever perish

if but one of your feet dances?

To behold all the gods in heaven

could not compare with such a sight!

And could that foot ever grow weary

which delighted victorious Patanjali

and the fierce tiger-footed Vyaghrapada too?

To understand the significance of this and subsequent verses, it is necessary to digress a little into the background and traditions surrounding the Ananda Tandava, the dance of bliss that Lord Nataraja performs in Chidambaram.


For Guruji’s extensive narrative

on the life of Saint Sri Guru NamaSivaya,

and the Cosmic Dance of Lord Natarja, please click:


May 2020
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Follow Mahaan on Social Media!

%d bloggers like this: